Adnoddau TGAU Rhifedd

Dros y chwe mis diwethaf rwyf wedi bod yn gweithio efo CBAC a chwmni Cynnal i greu set o adnoddau ar gyfer y TGAU Rhifedd newydd. Mae'r adnoddau bellach ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan adnoddau CBAC; dyma grynodeb o rai o'r deunyddiau sydd ar gael.

1. Mathemateg Lein Ddillad


Adnodd rhyngweithiol ble mae'n rhaid trefnu'r dillad ar y lein fel bod yr ateb lleiaf ar yr ochr chwith a'r ateb mwyaf ar yr ochr dde. Os ydych yn trefnu'r dillad yn gywir, maent yn aros ar y lein; fel arall maent yn disgyn i'r baw! Mae testunau'n cynnwys hafaliadau; cyfartaleddau ac amrediad; a ffracsiynau, degolion a chanrannau.

2. Peiriant Amser


Adnodd rhyngweithiol ble mae'n rhaid symud ymlaen neu'n ôl mewn amser - unai fesul diwrnod fel yr uchod, neu efallai fesul awr neu fesul munud.

3. Posau Rhesymegol


Casgliad o bosau rhyngweithiol i ddatblygu ymresymiad rhesymegol. Fersiynau ar-lein (marcio gan y cyfrifiadur) neu all-lein (argraffu i'w defnyddio yn y dosbarth) ar gael.

4. Trefnu Parti Megan


Taflen waith ble mae'n rhaid penderfynu pa siop i'w ddefnyddio er mwyn prynu set o gynhwysion ar gyfer parti Megan.

5. Cyfrifiannell ben-ei-lawr


Cyfle i ymarfer sgiliau cyfrifiannell trwy deipio symiau gwahanol i mewn i'r peiriant a derbyn gair yn ôl trwy ddal y cyfrifiannell ben-ei-lawr. Cyfle hefyd i ysgrifennu stori eich hun gan ddefnyddio'r banc o eiriau sy'n cael ei ddarparu.

6. Onglau ar fwrdd snwcer


Mesurwch yr ongl botio er mwyn clirio'r bwrdd o'r peli. Fel yr holl adnoddau eraill, darperir atebion llawn a fersiynau Cymraeg a Saesneg o'r adnodd.

7. Mat trenau


Gweithgaredd ble mae'n rhaid prosesu llawer o wybodaeth er mwyn trefnu taith David o Gaergybi i Gaerdydd.

8. Llythrennedd


Casgliad o adnoddau i ddatblygu llythrennedd o fewn gwersi mathemateg. Mae'r deunydd yn cynnwys taflenni ble mae'n rhaid adnabod y math o swm sydd raid ei wneud mewn cwestiwn (adio, tynnu, lluosi neu rannu); brawddegau ble mae'n rhaid penderfynu os oes camgymeriad mathemategol neu gamgymeriad ieithyddol; a phosteri (fel yr uchod) sy'n dangos ffyrdd gwahanol o gynrychioli adio, tynnu, lluosi a rhannu.

9. Datrys Problemau


Cyfres o ddeg cyflwyniad Pwynt Pŵer rhyngweithiol ble mae'n rhaid datrys problem eiriol. Darperir adborth os yw'r opsiwn anghywir yn cael ei ddewis ar adeg benodol o'r cyfrifiadau.

10. Hen Gwestiynau Arholiad


Banc o gwestiynau arholiad ar y testunau canlynol: trionglau ongl sgwâr; onglau; cyfaint; perimedr ac arwynebedd; locysau. Argraffwch y set gyflawn o gwestiynau i'w cwblhau neu ceisiwch 5 o'r cwestiynau ar hap yn rhyngweithiol ar y cyfrifiadur.

11. Rhifedd o gwmpas y cartref


Detholiad o bum hen gwestiwn arholiad, gyda chyfle i weld yr ateb fel cynllun marcio'r bwrdd arholi; yn ysgrifenedig; neu fel clip fideo.

12. Cyflogau pêl-droedwyr


Set o gardiau ble mae'n rhaid defnyddio'r cliwiau i ddarganfod cyflogau chwaraewyr y tîm a'u rheolwr. Cyfle i ymarfer canrannau, ffracsiynau a degolion yn ogystal â chael breuddwydio am ennill cyflogau mor uchel!

13. Tarsia


Set o gardiau yn defnyddio'r meddalwedd Tarsia. Gweithgareddau amser; gwaith rhif; hafaliadau; rhifau cyfeiriol a degolion ar gael.

14. Tacsonomeg Bloom


Adnodd rhyngweithiol i drafod y mathau gwahanol o gwestiynau sydd i'w gweld mewn arholiadau mathemateg.

15. Bwydlenni Adolygu


Set o fwydlenni mathemategol er mwyn adolygu ar ddiwedd y cwrs. Bwydlen ar gael ar gyfer pob un o'r tair haen (sylfaenol; canolradd; uwch).

Cofiwch ymweld â gwefan adnoddau CBAC i weld pa adnoddau eraill sydd ar gael...

Dr. Gareth Evans
Ebrill 2015.

Diweddarwyd ddiwethaf: Iau, 9 Ebrill 2015, 6:50 pm