Cyrsiau sydd ar gael

Course Image Cam Cynnydd 2

Adnoddau i gefnogi mathemateg ar gyfer cam cynnydd 2.

Course Image Cam Cynnydd 3

Adnoddau i gefnogi mathemateg ar gyfer cam cynnydd 3.

Course Image Blwyddyn 7 CiG

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 7.

Course Image Blwyddyn 8 CiG

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 8.

Course Image Blwyddyn 9 CiG

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 9.

Course Image Blwyddyn 10 CiG

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 10.

Course Image Cwpan y Byd 2022

Adnoddau ar gyfer Cwpan y Byd Qatar 2022

Course Image Rhifedd Blwyddyn 7

Adnoddau i gefnogi'r cwrs rhifedd ym mlwyddyn 7.

Course Image Blwyddyn 9

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 9.

Course Image Rhifedd Blwyddyn 9

Adnoddau i gefnogi'r cwrs rhifedd ym mlwyddyn 9.

Course Image Pecynnau Gwaith Cartref Rhifedd

Pecynnau Gwaith Cartref ar gyfer paratoi at y profion cenedlaethol.

Course Image Blwyddyn 10

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 10.

Course Image Yr Anhysbys

Pecyn rhifedd ar gyfer ei ddefnyddio'n ystod adegau cofrestru boreol.

Course Image Blwyddyn 11

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 11.

Course Image Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU

Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.


Course Image Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU

Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Rhifedd Haen Ganolradd TGAU

Rhifedd Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Mathemateg Haen Ganolradd TGAU

Mathemateg Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.


Course Image Rhifedd Haen Uwch TGAU

Rhifedd Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Mathemateg Haen Uwch TGAU

Mathemateg Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Mathemateg Ychwanegol Lefel 2

Cwrs yn cynnwys gwerslyfr; fideos adolygu; hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; a mwy!

Course Image Papurau Arholiad Lefel A
Course Image Uned 1

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 1 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 2

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 2 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 3

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 3 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 4

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 4 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 1 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 1 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 2 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 2 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 3 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 3 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 4 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 4 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 5 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 5 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 6 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 6 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Papurau Arholiad Lefel A (Hen Gwrs)
Course Image Cychwyn Yma

Dolenni i ddeunyddiau'r safle.


Categorïau’r cwrs

CiG (7)

Cwricwlwm i Gymru

CA3 (5)

TGAU (10)

Lefel A (11)


Newyddion

Llun o Gareth Evans
Cam Cynnydd 4
gan Gareth Evans - Mawrth, 22 Awst 2023, 9:31 am
 

Mae adnoddau newydd nawr ar gael ar gyfer y Cwricwlwm Newydd i Gymru.

Blwyddyn 7
Blwyddyn 8
Blwyddyn 9

 
Llun o Gareth Evans
Mathemateg Blynyddoedd 10-11
gan Gareth Evans - Sadwrn, 9 Ionawr 2021, 12:56 pm
 

Mae gwerslyfr 360 tudalen nawr ar gael ar gyfer blynyddoedd 10 ag 11.

Wedi cael ei ddatblygu a'i dreialu dros 18 o fisoedd, mae'r gwerslyfr yn cynnwys 13 o becynnau gwaith, ac yn cael ei gefnogi gan 191 o fideos ar YouTube.