Newyddion

Llun o Gareth Evans
GDPR
gan Gareth Evans - Sunday, 20 May 2018, 11:58 AM
 

Gyda'r rheolau newydd GDPR yn dod i rym, bydd mynediad i www.mathemateg.com yn gorffen ar ôl yr arholiad Lefel A olaf eleni (26/06/18). Bydd pob cyfrif yn cael ei ddileu ar ôl y dyddiad yma, ac mi fydd y safle yn cael ei uwchraddio dros wyliau'r haf i gyrraedd gofynion y ddeddfwriaeth newydd.

With the new GDPR rules coming into force, access to www.mathemateg.com will end after the final A Level examination this year (26/06/18). Every account will be deleted after this date, and the site will be upgraded over the summer holidays to meet the requirements of the new legislation.

Dr. Gareth Evans

 
Llun o Gareth Evans
Mathemateg Blynyddoedd 7-9
gan Gareth Evans - Monday, 8 January 2018, 9:16 PM
 

Mae gwerslyfr 450 tudalen nawr ar gael ar gyfer blynyddoedd 7 i 9.


Wedi cael ei ddatblygu a'i dreialu dros 30 o fisoedd, mae'r gwerslyfr yn cynnwys 17 o becynnau gwaith, ac yn cael ei gefnogi gan 229 o fideos ar YouTube.


 
Llun o Gareth Evans
Moodle Mobile
gan Gareth Evans - Monday, 18 December 2017, 8:03 PM
 

Medrwch nawr gael mynediad i www.mathemateg.com trwy ddefnyddio'r ap Moodle Mobile ar eich ffôn/llechen.


Chwiliwch am "Moodle Mobile" yn eich siop apiau neu defnyddiwch y dolenni isod.

iTunes
Google Play
Windows Store
Windows Phone Store

Ar ôl gosod yr ap, ychwanegwch https://www.mathemateg.com fel y "Site URL" cyn mewnbynnu eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd y cyrsiau rydych wedi'u cofrestru arnynt yn ymddangos yn yr ap.