Newyddion

Llun o Gareth Evans
Tymor Newydd; Adnoddau Newydd
gan Gareth Evans - Friday, 1 September 2017, 11:59 AM
 

Gyda thymor newydd ar fin cychwyn, dyma grynodeb o rai o'r deunyddiau (hen a newydd!) sydd ar y wefan erbyn hyn.

Blynyddoedd 7–9

  • 14 pecyn gwaith (yn cynnwys dros 300 o dudalennau) ar destunau amrywiol. Er enghraifft, mae'r pecyn "Rhannau o Rif" yn cyflwyno'r dull modelu bar o weithio efo cymarebau ...
Darllen gweddill y pwnc hwn
(332 gair)
 
Llun o Gareth Evans
Blog: Hanes Pêl-droed yng Nghymru: Tri Rhif Pwysig
gan Gareth Evans - Wednesday, 1 June 2016, 3:17 PM
 

Gydag Ewro 2016 ar y gorwel, dyma flog sy'n edrych yn ôl ar dri rhif pwysig yn hanes pêl-droed yng Nghymru...


 
Llun o Gareth Evans
Datblygu ymresymu rhifedd trwy ddulliau creadigol
gan Gareth Evans - Tuesday, 3 May 2016, 8:58 PM
 


Blog newydd: Hanes prosiect ar y cyd â'r Cyngor Celfyddydau i greu ffilm fer efo dosbarth ym mlwyddyn 9: http://www.mathemateg.com/mod/page/view.php?id=1989