Available courses

Course Image Blwyddyn 7

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 7.

Course Image Rhifedd Blwyddyn 7

Adnoddau i gefnogi'r cwrs rhifedd ym mlwyddyn 7.

Course Image Blwyddyn 8

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 8.

Course Image Blwyddyn 9

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 9.

Course Image Rhifedd Blwyddyn 9

Adnoddau i gefnogi'r cwrs rhifedd ym mlwyddyn 9.

Course Image Pecynnau Gwaith Cartref Rhifedd

Pecynnau Gwaith Cartref ar gyfer paratoi at y profion cenedlaethol.

Course Image Blwyddyn 10

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 10.

Course Image Yr Anhysbys

Pecyn rhifedd ar gyfer ei ddefnyddio'n ystod adegau cofrestru boreol.

Course Image Blwyddyn 11

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 11.

Course Image Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU

Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.


Course Image Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU

Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Rhifedd Haen Ganolradd TGAU

Rhifedd Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Mathemateg Haen Ganolradd TGAU

Mathemateg Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.


Course Image Rhifedd Haen Uwch TGAU

Rhifedd Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Mathemateg Haen Uwch TGAU

Mathemateg Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; pecyn adolygu; dolenni defnyddiol.

Course Image Mathemateg Ychwanegol Lefel 2

Cwrs yn cynnwys gwerslyfr; fideos adolygu; hen bapurau arholiad; atebion i'r papurau; a mwy!

Course Image Papurau Arholiad Lefel A
Course Image Uned 1

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 1 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 2

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 2 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 3

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 3 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 4

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 4 (manyleb CBAC).

Course Image Uned 1 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 1 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 2 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 2 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 3 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 3 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 4 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 4 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 5 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 5 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Uned 6 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 6 Pellach (manyleb CBAC).

Course Image Papurau Arholiad Lefel A (Hen Gwrs)
Course Image Cychwyn Yma

Dolenni i ddeunyddiau'r safle.


Course categories


Newyddion

Picture of Gareth Evans
Mathemateg Blynyddoedd 7-9
by Gareth Evans - Wednesday, 28 August 2019, 10:55 PM
 

Mae gwerslyfr 450 tudalen nawr ar gael ar gyfer blynyddoedd 7 i 9.

Wedi cael ei ddatblygu a'i dreialu dros 30 o fisoedd, mae'r gwerslyfr yn cynnwys 17 o becynnau gwaith, ac yn cael ei gefnogi gan 229 o fideos ar YouTube.

 
Picture of Gareth Evans
GDPR
by Gareth Evans - Wednesday, 27 June 2018, 7:35 PM
 

Er mwyn cwrdd â gofynion y ddeddfwriaeth GDPR, mae pob cyfrif ar gyfer y wefan www.mathemateg.com wedi cael ei ddileu.

Nid oes angen i neb fewngofnodi bellach, dim ond angen pwyso'r botwm "Mewngofnodi fel ymwelydd".