Newyddion

Rhufeiniaid Rhifedd

 
Llun o Gareth Evans
Rhufeiniaid Rhifedd
gan Gareth Evans - Sadwrn, 20 Chwefror 2016, 10:30 pm
 

Rhaglen Ymyrraeth ar gyfer dysgwyr Blwyddyn 8 yw Rhufeiniaid Rhifedd.

Mae'r pecyn gwaith yn cynnwys 30 o daflenni, pob un efo 25 cwestiwn. Mae ychydig o hanes y cyfnod yn ymddangos ar waelod pob taflen.

Mae 3 math o gwestiwn ar bob taflen:

Mae cyfanswm o 25 marc ar gael ar gyfer pob sesiwn.

Ewch i'r dudalen Rhufeiniaid Rhifedd i lawrwytho'r adnoddau, sy'n cynnwys:

  • Pecyn gwaith 42 tudalen.
  • Atebion llawn.
  • Cwestiynau ag atebion ar ffurf cyflwyniad PowerPoint.
  • Taenlen ar gyfer cofnodi marciau'r dysgwyr.
  • Templed ar gyfer sticeri gwobrwyo.