The Sine Rule, The Cosine Rule, Area of a Triangle

Cliciwch y ddolen Rheol Sin, Rheol Cosin, Arwynebedd Triongl.docx i weld y ffeil.