Newyddion

TGAU: Paratoi ar gyfer Papur 2 (Haen Uwch)

 
Llun o Gareth Evans
TGAU: Paratoi ar gyfer Papur 2 (Haen Uwch)
gan Gareth Evans - Mawrth, 10 Mehefin 2014, 7:37 pm
 

TGAU Haen Uwch: Dyma bapur ymarfer ar gyfer paratoi at eich arholiad wythnos nesaf. Mae'n cynnwys cwestiynau ar destunau sy'n debygol o ymddangos ym mhapur 2 ar Fehefin 17eg. Argraffwch y papur; ceisiwch ei gwblhau o fewn 2¼ awr; ac yna marciwch eich gwaith gan ddefnyddio'r atebion ar dudalen y cwrs Haen Uwch.

Dysgwyr Ysgol y Creuddyn: Mae'n bosib casglu copi o'r papur ymarfer o ystafell C4 yn yr ysgol.