Dyddiadau'r arholiadau

Dyddiadau'r Arholiadau - Haf 2019

 
Picture of Gareth Evans
Dyddiadau'r Arholiadau - Haf 2019
by Gareth Evans - Sunday, 29 July 2018, 2:39 PM
 

Bydd Papur 1 ar fore ddydd Mawrth Mai 21ain.
Bydd hwn yn bapur di-gyfrifiannell yn para 1 awr a 45 munud.

Bydd Papur 2 ar fore ddydd Iau Mehefin 6ed.
Bydd hwn yn bapur hefo cyfrifiannell yn para 1 awr a 45 munud.