Newyddion

GDPR

 
Llun o Gareth Evans
GDPR
gan Gareth Evans - Sunday, 20 May 2018, 11:58 AM
 

Gyda'r rheolau newydd GDPR yn dod i rym, bydd mynediad i www.mathemateg.com yn gorffen ar ôl yr arholiad Lefel A olaf eleni (26/06/18). Bydd pob cyfrif yn cael ei ddileu ar ôl y dyddiad yma, ac mi fydd y safle yn cael ei uwchraddio dros wyliau'r haf i gyrraedd gofynion y ddeddfwriaeth newydd.

With the new GDPR rules coming into force, access to www.mathemateg.com will end after the final A Level examination this year (26/06/18). Every account will be deleted after this date, and the site will be upgraded over the summer holidays to meet the requirements of the new legislation.

Dr. Gareth Evans