Newyddion

Tymor Newydd; Adnoddau Newydd

 
Llun o Gareth Evans
Tymor Newydd; Adnoddau Newydd
gan Gareth Evans - Gwener, 1 Medi 2017, 11:59 am
 

Gyda thymor newydd ar fin cychwyn, dyma grynodeb o rai o'r deunyddiau (hen a newydd!) sydd ar y wefan erbyn hyn.

Blynyddoedd 7–9

  1. Set o fideos cyflawn sy'n cefnogi'r pecyn, ar gael ar ein sianel YouTube.
  2. Set o gwestiynau cefnogol ar y wefan www.diagnosticquestions.com (chwiliwch am gwisiau o dan yr awdur stevansga).
  3. Casgliad o adnoddau cefnogol.
Blynyddoedd 10–11

Blynyddoedd 12–13

  • Mae'r deunyddiau ar gyfer yr holl fodylau yn yr hen gwrs Lefel A wedi'u diweddaru i gynnwys papurau arholiad Haf 2017.
  • Mae cyrsiau newydd ar gyfer Uned 1; Uned 2; ag Uned 1 Pellach yn y Lefel A newydd. Does dim llawer o gynnwys yma eto, ond bydd hyn yn newid wrth addysgu'r cwrs am y tro cyntaf eleni.
Sylwadau Cyffredinol

  • Mae'r safle wedi cael diweddariad dros wyliau'r haf i ddefnyddio fersiwn diweddaraf moodle, a'r system HTTPS er mwyn cadw eich data yn fwy diogel.
  • Cofiwch fod hi'n bosib defnyddio'r ap Moodle Mobile ar eich dyfais Apple neu Android efo'r safle. Rhaid mewnbynnu http://www.mathemateg.com fel enw'r safle, ac yna eich enw defnyddiwr a chyfrinair.