Dyddiadau'r arholiadau

Dyddiadau'r Arholiadau - Haf 2018

 
Picture of Gareth Evans
Dyddiadau'r Arholiadau - Haf 2018
by Gareth Evans - Wednesday, 16 August 2017, 1:46 PM
 

Bydd Papur 1 ar fore ddydd Iau Mai 24ain.
Bydd hwn yn bapur di-gyfrifiannell yn para 1 awr a 45 munud.

Bydd Papur 2 ar fore ddydd Iau Mehefin 7fed.
Bydd hwn yn bapur hefo cyfrifiannell yn para 1 awr a 45 munud.