Newyddion

Llun o Gareth Evans
Mathemateg Blynyddoedd 7-9
gan Gareth Evans - Monday, 8 January 2018, 9:16 PM
 

Mae gwerslyfr 450 tudalen nawr ar gael ar gyfer blynyddoedd 7 i 9.


Wedi cael ei ddatblygu a'i dreialu dros 30 o fisoedd, mae'r gwerslyfr yn cynnwys 17 o becynnau gwaith, ac yn cael ei gefnogi gan 229 o fideos ar YouTube.


 
Llun o Gareth Evans
Moodle Mobile
gan Gareth Evans - Monday, 18 December 2017, 8:03 PM
 

Medrwch nawr gael mynediad i www.mathemateg.com trwy ddefnyddio'r ap Moodle Mobile ar eich ffôn/llechen.


Chwiliwch am "Moodle Mobile" yn eich siop apiau neu defnyddiwch y dolenni isod.

iTunes
Google Play
Windows Store
Windows Phone Store

Ar ôl gosod yr ap, ychwanegwch https://www.mathemateg.com fel y "Site URL" cyn mewnbynnu eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd y cyrsiau rydych wedi'u cofrestru arnynt yn ymddangos yn yr ap. 
Llun o Gareth Evans
Tymor Newydd; Adnoddau Newydd
gan Gareth Evans - Friday, 1 September 2017, 11:59 AM
 

Gyda thymor newydd ar fin cychwyn, dyma grynodeb o rai o'r deunyddiau (hen a newydd!) sydd ar y wefan erbyn hyn.

Blynyddoedd 7–9

  • 14 pecyn gwaith (yn cynnwys dros 300 o dudalennau) ar destunau amrywiol. Er enghraifft, mae'r pecyn "Rhannau o Rif" yn cyflwyno'r dull modelu bar o weithio efo cymarebau ...
Darllen gweddill y pwnc hwn
(332 gair)