Cyrsiau sydd ar gael

Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU

Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU

Rhifedd Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau a...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU

Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU

Mathemateg Haen Sylfaenol TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau ...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Rhifedd Haen Ganolradd TGAU

Rhifedd Haen Ganolradd TGAU

Rhifedd Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arh...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Mathemateg Haen Ganolradd TGAU

Mathemateg Haen Ganolradd TGAU

Mathemateg Haen Ganolradd TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau ...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Rhifedd Haen Uwch TGAU

Rhifedd Haen Uwch TGAU

Rhifedd Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arholiad...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Mathemateg Haen Uwch TGAU

Mathemateg Haen Uwch TGAU

Mathemateg Haen Uwch TGAU, yn dilyn manyleb CBAC. Hen bapurau arh...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Blwyddyn 10

Blwyddyn 10

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 10.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Cardiau Adolygu TGAU

Cardiau Adolygu TGAU

Cardiau adolygu ar gyfer y cyrsiau TGAU Rhifedd a TGAU Mathemateg.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Cwisiau Adolygu Haen Sylfaenol

Cwisiau Adolygu Haen Sylfaenol

Deg cwis adolygu, ar y testunau canlynol: talgrynnu; ffracsiwn o sw...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Foundation Tier Revision Quizzes

Foundation Tier Revision Quizzes

Ten revision quizzes, on the following topics: rounding numbers; fr...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Mathemateg Ychwanegol Lefel 2

Mathemateg Ychwanegol Lefel 2

Cwrs yn cynnwys gwerslyfr; fideos adolygu; hen bapurau arholiad; at...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Papurau Arholiad Lefel A

Papurau Arholiad Lefel A

Hen Bapurau Arholiad, o Haf 2018 ymlaen. Cynlluniau Marcio CBAC. Ad...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Uned 1

Uned 1

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 1 (manyleb CBAC).
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Uned 2

Uned 2

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 2 (manyleb CBAC).
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Uned 1 Pellach

Uned 1 Pellach

Nodiadau a Hen Bapurau Arholiad ar gyfer Uned 1 Pellach (manyleb CB...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Blwyddyn 7

Blwyddyn 7

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 7.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Rhifedd Blwyddyn 7

Rhifedd Blwyddyn 7

Adnoddau i gefnogi'r cwrs rhifedd ym mlwyddyn 7.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Blwyddyn 8

Blwyddyn 8

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 8.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Rhufeiniaid Rhifedd

Rhufeiniaid Rhifedd

Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Blwyddyn 9

Blwyddyn 9

Adnoddau i gefnogi'r cwrs mathemateg ym mlwyddyn 9.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Rhifedd Blwyddyn 9

Rhifedd Blwyddyn 9

Adnoddau i gefnogi'r cwrs rhifedd ym mlwyddyn 9.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pecynnau Gwaith Cartref Rhifedd

Pecynnau Gwaith Cartref Rhifedd

Pecynnau Gwaith Cartref ar gyfer paratoi at y profion cenedlaethol.
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Tudalennau Cyhoeddus

Tudalennau Cyhoeddus

Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Papurau Arholiad Lefel A (Hen Gwrs)

Papurau Arholiad Lefel A (Hen Gwrs)

Hen Bapurau Arholiad, o Ionawr 2005 ymlaen. Cynlluniau Marcio CBAC....
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pur C1

Pur C1

Geometreg Cyfesurynnau Cartesaidd. Tangiad, Normal. Theorem Binomia...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pur C2

Pur C2

Rheol y Trapesiwm. Rheol Sin, Rheol Cosin, Arwynebedd Triongl. Hafa...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pur C3

Pur C3

Rheol Simpson. Sec, Cosec, Cot. Differu: Rheolau. Gwreiddiau Hafali...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pur C4

Pur C4

Ffracsiynau Rhannol. Cyfres Binomial. Hafaliadau Paramedrig. Trigon...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pur Bellach FP1

Pur Bellach FP1

Anwythiad Mathemategol. Symio Cyfres Feidraidd. Rhifau Cymhlyg. Tra...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pur Bellach FP2

Pur Bellach FP2

Theorem de Moivre. Hafaliadau Trigonometreg. Integru Pellach. Ffrac...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Pur Bellach FP3

Pur Bellach FP3

Ffwythiannau Hyperbolig. Integru Pellach. Fformiwlâu Gostwng. Hyd A...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Mecaneg M1

Mecaneg M1

Mudiant Unionlin. Graffiau Teithio. Llinynnau. Lifftiau. Mudiant ar...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Mecaneg M2

Mecaneg M2

Llinynnau a Springiau Ysgafn. Gwaith, Egni a Phwer. Mudiant Unionli...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Mecaneg M3

Mecaneg M3

Mudiant Unionlin. Hafaliadau Differol. Mudiant Harmonig Syml. Tensi...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Ystadegaeth S1

Ystadegaeth S1

Diagram Venn. Tebygolrwydd a Diagramau Canghennog. Dosraniad Binomi...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Ystadegaeth S2

Ystadegaeth S2

Y Dosraniad Normal. Y Dosraniad Poisson. Y Dosraniad Unffurf. Cymed...
Course
Mynediad gwestaiCofrestru eich hun

Ystadegaeth S3

Ystadegaeth S3

Samplau a Dosraniadau. Terfannau Hyder. Profion Rhagdybiaeth Pellac...
Course

Newyddion

Llun o Gareth Evans
GDPR
gan Gareth Evans - Sunday, 20 May 2018, 11:58 AM
 

Gyda'r rheolau newydd GDPR yn dod i rym, bydd mynediad i www.mathemateg.com yn gorffen ar ôl yr arholiad Lefel A olaf eleni (26/06/18). Bydd pob cyfrif yn cael ei ddileu ar ôl y dyddiad yma, ac mi fydd y safle yn cael ei uwchraddio dros wyliau'r haf i gyrraedd gofynion y ddeddfwriaeth newydd.

With the new GDPR rules coming into force, access to www.mathemateg.com will end after the final A Level examination this year (26/06/18). Every account will be deleted after this date, and the site will be upgraded over the summer holidays to meet the requirements of the new legislation.

Dr. Gareth Evans

 
Llun o Gareth Evans
Mathemateg Blynyddoedd 7-9
gan Gareth Evans - Monday, 8 January 2018, 9:16 PM
 

Mae gwerslyfr 450 tudalen nawr ar gael ar gyfer blynyddoedd 7 i 9.


Wedi cael ei ddatblygu a'i dreialu dros 30 o fisoedd, mae'r gwerslyfr yn cynnwys 17 o becynnau gwaith, ac yn cael ei gefnogi gan 229 o fideos ar YouTube.


 
Llun o Gareth Evans
Moodle Mobile
gan Gareth Evans - Monday, 18 December 2017, 8:03 PM
 

Medrwch nawr gael mynediad i www.mathemateg.com trwy ddefnyddio'r ap Moodle Mobile ar eich ffôn/llechen.


Chwiliwch am "Moodle Mobile" yn eich siop apiau neu defnyddiwch y dolenni isod.

iTunes
Google Play
Windows Store
Windows Phone Store

Ar ôl gosod yr ap, ychwanegwch https://www.mathemateg.com fel y "Site URL" cyn mewnbynnu eich enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd y cyrsiau rydych wedi'u cofrestru arnynt yn ymddangos yn yr ap.